STAND DESINFECTIE
GECONCENTREERD TEGEN ZIEKTEKIEMEN

Ook al is een drinkwaterinstallatie perfect gepland en vakkundig in bedrijf gesteld – het risico van nabesmetting bestaat altijd. Vooral als de installatie niet wordt gebruikt zoals bedoeld. In een dergelijk geval kan een standdesinfectie noodzakelijk worden. Dit betekent: de discontinue toevoeging van een ontsmettingsmiddel in hoge concentratie. Chloordioxide is voor dit doel het meest doeltreffend gebleken.

JUDO JLS-DUO

De bescherming tegen legionella

;
Gratis Advies Kontakt Binnenkort