SOMS
MOET EEN SCHEIDING ER GEWOON ZIJN.

DIN EN 1717 regelt de normen voor de bescherming van drinkwater tegen niet-drinkbaar water. Tevens worden de toepassingsgebieden voor veiligheidsappendages gespecificeerd door verschillende vloeistofcategorieën te definiëren. DIN 1988-100 vult DIN EN 1717 aan met enkele nationale voorschriften terzake.

De verordeningen kunnen als volgt worden samengevat: Een drinkwaterinstallatie mag nooit zonder een passende veiligheidsvoorziening worden aangesloten op systemen met water dat niet voor menselijke consumptie is bestemd.

Leidingafsluiters voorkomen dat water terugstroomt in de drinkwaterleiding.

Nominale grootte

JUDO HEIFI-FÜL PLUS

bijvulstation met BA terugslagklep en twee afsluitventielen

;
Gratis Advies Kontakt Binnenkort