OMGEKEERDE OSMOSE
HET IS ALLEMAAL EEN KWESTIE VAN CONCENTRATIE

Het proces van omgekeerde osmose is een beproefde, milieuvriendelijke en rationele manier om opgeloste zouten uit natuurlijk water te verwijderen. Ontzilting is een zuiver fysisch proces – er zijn geen chemicaliën nodig voor het eigenlijke proces.

Semi-permeabele membranen worden gebruikt bij omgekeerde osmose. Deze membranen zijn doorlaatbaar voor watermoleculen, maar niet voor de opgeloste zouten, organische stoffen, TOC (totale organische koolstof), bacteriën en virussen die ze bevatten. Als de druk wordt opgevoerd, wordt het water door deze membranen geperst – en ontzilt.

Tot zover de theorie. In de praktijk zijn de kwaliteit van de gebruikte componenten en de duurzaamheid van de gebruikte membranen, die permanent bestand moeten zijn tegen hoge drukbelastingen, de doorslaggevende factoren.

Hoe herken je een goed systeem? door het JUDO logo.

JUDO JOS 100 - 380 G

Station dʼosmose inverse

JUDO JOS 100 - 380 G

Station dʼosmose inverse

JUDO JOS 16 - 65 G

Stations dʼosmose inverse

JUDO JOS 2 K

Station dʼosmose inverse compacte

JUDO JOS 2 K-S

Station dʼosmose inverse ultra-compact

JUDO JOS 4 - 13 G

Stations dʼosmose inverse

Système dʼeau pure

Ultrapure water system

JUDO JP 17 - 100 et JEP 17 - 100

Cartouche de déminéralisation consignée

JUDO JROZ 3 - 20

Accessoire dʼosmose inverse en ligne

JUDO JRB 800 - 4000

Réservoir collecteur de perméat

;
Gratis Advies Kontakt