... ER MOET ONS ...
IETS VAN ONS HART

Bij nieuwe installaties kan niet volledig worden uitgesloten dat er vuildeeltjes in het verwarmingssysteem terechtkomen – bijvoorbeeld door materiaalresten uit de productie of door verontreiniging tijdens de installatie.

Verschillende omstandigheden kunnen echter ook leiden tot verontreiniging tijdens de werking van een systeem.

Een van de hoofdoorzaken: zuurstof, die onbedoeld met kleine hoeveelheden lucht in het verwarmingssysteem terechtkomt.

Zuurstof is zeer reactief en vormt verbindingen met diverse materialen van leidingen en componenten. De bekendste van deze zogenaamde oxidatiereacties: Roest. Een andere, een soort voorloper van corrosie, is de vorming van magnetietslib. Hoewel het onschadelijk is voor de leidingen, kan het toch aanzienlijke schade veroorzaken in het verwarmingssysteem.

Om een verwarmingssysteem op lange termijn veilig en efficiënt te laten werken, is het van essentieel belang dat zowel vaste deeltjes – vooral magnetiet – als lucht uit het verwarmingswater worden verwijderd.

JUDO HEIFI-PURE & CLEAN

Système flexible de traitement de lʼeau pour filtrer et déminéraliser / adoucir les circuits de chauffage fermés

JUDO HEIFI-AIR-FREE

Ontluchtingssysteem

JUDO JSKF DN 65 - 200

Les directives européennes recommandent le montage dʼun filtre à tamis à partir de DN 50

JUDO HEIFI-PURE & CLEAN – Portable

Système flexible de traitement de lʼeau pour filtrer et déminéraliser / adoucir les circuits de chauffage fermés

;
Gratis Advies Kontakt