Verplichte lectuur:
Notulen, informatiebladen en adviezen

Download gebied

Documentatie voor operatoren

Er zijn bepaalde verplichtingen verbonden aan de exploitatie van een drinkwaterinstallatie – in het bijzonder voor “aannemers of andere eigenaars van een watervoorzieningsinstallatie” overeenkomstig § 3 van de Drinkwaterverordening. Dit geldt bijvoorbeeld voor u als u een eigenaar bent die water levert aan consumenten.

Enerzijds is het ons doel als fabrikant u te informeren over de verplichtingen die een waterzuiveringsmaatregel met zich meebrengt. Anderzijds willen wij het u zo gemakkelijk mogelijk maken om de consumenten over bepaalde maatregelen te informeren.

Het doel is het u zo gemakkelijk mogelijk te maken de consumenten over bepaalde maatregelen te informeren.

De relevante documenten in PDF-formaat zijn hier te vinden.

Mineraaldosering :
Documenteren en informeren.

Indien stoffen voor zuiveringsdoeleinden aan het drinkwater worden toegevoegd, moet de exploitant dit documenteren. Artikel 16, lid 4, van de drinkwaterverordening bepaalt dat de gebruikte behandelingsstoffen en de concentraties daarvan in het drinkwater schriftelijk of in de vorm van gegevens moeten worden geregistreerd. De documenten of gegevens moeten gedurende zes maanden ter beschikking van de consumenten worden gesteld (bv. in de vorm van een kennisgeving) of op verzoek ter beschikking worden gesteld.

Overigens: de JUDO i-dos volautomatische doseerpomp neemt veel werk uit de documentatie weg. Het systeem registreert een geschiedenis van drinkwaterparameters en verstrekt deze als PDF-document via de USB-interface. Eenvoudig, veilig en papierloos.

Gratis Advies Kontakt Binnenkort