PRIVACY BELEID

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming hieronder.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

In de eerste plaats worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze computersystemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of paginakijktijd). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op een foutloze dienstverlening op de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Daartoe, alsmede voor alle andere vragen in verband met gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in de wettelijke mededeling vermelde adres. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag worden onderworpen aan statistische analyse. Dit gebeurt hoofdzakelijk door middel van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is over het algemeen anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp is te vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de bezwaarmogelijkheden in deze gegevensbeschermingsverklaring.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over het verantwoordelijke bureau
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op deze website is :

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Hohreuschstrasse 39 – 41
D-71364 Winnenden

Telefoon: +49 (0)7195 / 692 – 0
E-mail: datenschutz@judo.eu

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking wordt door de intrekking niet aangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van een inbreuk op de gegevensbeschermingswet heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de wetgeving inzake gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht dat de gegevens die wij op grond van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan een derde worden overgedragen in een gangbaar machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL of TLS-versleuteling
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het hangslotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan, alsmede het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, af te schermen of te wissen. Daartoe, alsmede voor alle andere vragen in verband met persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in de wettelijke mededeling vermelde adres.

Bezwaar tegen reclame e-mails
Wij maken bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam.

3. de functionaris voor gegevensbescherming

Functionaris voor gegevensbescherming bij wet verplicht
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Je kunt hem per post of per e-mail bereiken op:

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Hohreuschstraße 39 – 41
D-71364 Winnenden

Telefoon: +49 (0)7195 / 692 – 0
E-mail: datenschutz@judo.eu

4. gegevensverzameling op onze website

Cookies
Sommige van de webpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer cookies worden geplaatst, dat cookies alleen in specifieke gevallen worden toegestaan, dat het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten, en dat het automatisch verwijderen van cookies wordt geactiveerd wanneer u uw browser afsluit. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de levering van bepaalde functies die u hebt aangevraagd (bv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht (DSGVO). De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden zij afzonderlijk behandeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn :

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, slaan wij de gegevens van het aanvraagformulier op, met inbegrip van de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, om de aanvraag te verwerken en in geval van verdere vragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de intrekking wordt door de intrekking niet aangetast.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer geldig is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Registratie op deze website
U kunt zich op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de website. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de desbetreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt ingeschreven. De bij de inschrijving gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden verstrekt. Anders zullen wij de inschrijving afwijzen.

Bij belangrijke wijzigingen, bijv. in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze wijze te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics cookies is gebaseerd op artikel 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: Browser plugin.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geïnstalleerd, waarmee het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen: Google Analytics Opt Out.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google Analytics: Google Analytics privacybeleid.

Verwerking van bestelgegevens
Wij hebben met Google een contract voor gegevensverwerking gesloten en voldoen bij het gebruik van Google Analytics volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten.

6. Newsletter

Gegevens nieuwsbrief
Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie aan de hand waarvan wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Andere gegevens worden niet verzameld of worden alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de gevraagde informatie toe te zenden en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De intrekking heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerking.

De gegevens die u ons verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden gewist nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die wij voor andere doeleinden opslaan (bv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) vallen niet onder deze maatregel.

7. plugins en hulpmiddelen

Youtube
Onze website gebruikt plugins van de YouTube-website die door Google wordt beheerd. De beheerder van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Het vertelt de YouTube-server welke pagina’s je hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, geeft u YouTube toestemming om uw surfgedrag direct toe te schrijven aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op Google Privacybeleid.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres te registreren. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en het gemakkelijk kunnen lokaliseren van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: Privacybeleid van Google.

Gratis Advies Kontakt Binnenkort