SCHOONMAKEN, STABILISEREN, BESCHERMEN.
ER IS EEN DISPENSEROPLOSSING VOOR BIJNA ELKE TAAK.

In sommige gevallen kan conditionering van het verwarmingswater noodzakelijk zijn. VDI-richtlijn 2035 stelt: “Bij aluminium materialen in het systeem kunnen verdere maatregelen (bijv. dosering van inhibitoren) nodig zijn om corrosie te voorkomen, zowel bij ontharding als bij ontzouting.”

Volgens de richtlijn is corrosiebescherming door inhibitoren zelfs noodzakelijk bij een constante, onvermijdelijke zuurstoftoevoer (VDI-richtlijn 2035, punt 8.4.3).

;
Gratis Advies Kontakt