Afdruk
EN IDENTIFICATIE VAN LEVERANCIERS

Aanbieder

JUDO Wasseraufbereitung GmbH

Hohreuschstraße 39 – 41
D-71364 Winnenden

Postfach 380
D-71351 Winnenden

Telefoon: +49 (0)7195 692 – 0
Fax: +49 (0)7195 692 – 110
E-mail: info@judo.eu

Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Winnenden
Inschrijving rechtbank: Amtsgericht Stuttgart, HRB 260935
Verkoopbelasting identificatienummer: DE 811207562
WEEE-reglementnummer: DE 29470849

Informatieverplichtingen volgens §18 Abs. 2 Elektro- und Elektronikgerätegesetz:
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete/

Gemachtigd vertegenwoordiger van de LLC :
Hartmut J. Dopslaff, Kathrin Reggi-Dopslaff

Afwijzing van aansprakelijkheid

De inhoud van onze webpagina’s kan te allen tijde worden gewijzigd. Ze zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Niettemin wordt de inhoud verstrekt zonder enige garantie van volledigheid of nauwkeurigheid. JUDO Wasseraufbereitung GmbH is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (contractueel en niet-contractueel), die door het gebruik van de informatie en gegevens op deze internetpagina’s ontstaat, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid van de kant van JUDO Wasseraufbereitung GmbH.

JUDO Wasseraufbereitung GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van internetpagina’s, waarnaar direct of indirect op onze website wordt verwezen. JUDO Wasseraufbereitung GmbH neemt de inhoud van websites van derden, waarnaar op de website van JUDO Wasseraufbereitung GmbH wordt verwezen, niet over als haar eigen inhoud. JUDO Wasseraufbereitung GmbH is niet verantwoordelijk voor de gelinkte websites, maar voor de exploitanten van de respectievelijke websites. Bezoekers volgen links naar andere websites dus op eigen risico en zijn onderworpen aan de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

Copyright

Alle teksten, grafische voorstellingen, audio- en videobestanden en andere hier gepubliceerde informatie, alsmede de vormgeving ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd. Alleen JUDO Wasseraufbereitung GmbH is gerechtigd deze beschermde inhoud te gebruiken, voor zover niet anders vermeld.

Vermenigvuldiging en/of vermenigvuldiging is alleen met schriftelijke toestemming van JUDO Wasseraufbereitung GmbH toegestaan.

In het bijzonder is het niet toegestaan om afbeeldingen of lay-outs van deze website te kopiëren en voor eigen doeleinden te gebruiken.

Marken

Alle teksten, grafische voorstellingen, audio- en videobestanden en andere hier gepubliceerde informatie, alsmede de vormgeving ervan, vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Voor zover niet anders aangegeven, is alleen JUDO Wasseraufbereitung GmbH gerechtigd deze beschermde inhoud te gebruiken.

Vermenigvuldiging en/of vermenigvuldiging is alleen met schriftelijke toestemming van JUDO Wasseraufbereitung GmbH toegestaan.

In het bijzonder is het niet toegestaan om afbeeldingen of lay-outs van deze website te kopiëren en voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Handelsmerken

Het JUDO opschrift en het JUDO logo zijn beschermde benamingen en handelsmerken van JUDO Wasseraufbereitung GmbH. Bovendien is JUDO Wasseraufbereitung GmbH eigenaar van een groot aantal andere beschermde handelsmerken, die op deze website niet altijd als zodanig worden aangeduid. Wij willen erop wijzen dat deze niettemin onderworpen zijn aan de regels van het merkenrecht.

Het gebruik van handelsmerken is alleen toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaar van het handelsmerk.

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgericht voor onlinegeschillenbeslechting (het zogeheten « ODR-platform »). Het ODR-platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen in verband met contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten. U kunt toegang krijgen tot het ODR-platform door op de volgende link te klikken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij geven er de voorkeur aan uw problemen in een rechtstreekse uitwisseling met u op te lossen en nemen daarom niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. Neem rechtstreeks contact met ons op als u vragen of problemen hebt.

Foto credits

Conseil Contact À venir