Leesmateriaal:
EG-veiligheidsinformatiebladen

Download gebied

EG-veiligheidsinformatiebladen

Het EG-veiligheidsinformatieblad is het centrale middel om informatie over de veiligheid van stoffen en mengsels in de toeleveringsketen mee te delen. Het bevat informatie over de eigenschappen van de stof of het mengsel voor een veilige hantering.

De momenteel beschikbare veiligheidsinformatiebladen voor onze producten in Adobe PDF-formaat vindt u hier.

Om de EG-veiligheidsinformatiebladen te bekijken, hebt u Adobe Acrobat Reader® nodig. Als Adobe Acrobat Reader® niet op uw systeem is geïnstalleerd, neem dan contact op met uw systeembeheerder of installeer het programma gratis via de volgende link.

Gratis Advies Kontakt Binnenkort