DESINFECTIE VAN DRINKWATER
VEILIG SPELEN VOLGENS DVGW WERKBLAD W 557

Als een drinkwatersysteem besmet is met ziektekiemen en noch operationele noch structurele maatregelen kunnen worden genomen om de oorzaak daarvan weg te nemen, kan continue drinkwaterdesinfectie volgens DVGW-werkblad W 557 nuttig zijn. Chloordioxide behoort uitdrukkelijk tot de toegelaten middelen overeenkomstig § 11 van de Drinkwaterverordening.

;
Gratis Advies Kontakt