DESINFECTIE VAN DRINKWATER
VEILIG SPELEN VOLGENS DVGW WERKBLAD W 557

Als een drinkwatersysteem besmet is met ziektekiemen en noch operationele noch structurele maatregelen kunnen worden genomen om de oorzaak daarvan weg te nemen, kan continue drinkwaterdesinfectie volgens DVGW-werkblad W 557 nuttig zijn. Chloordioxide behoort uitdrukkelijk tot de toegelaten middelen overeenkomstig § 11 van de Drinkwaterverordening.

JUDO JLS-DUO

De bescherming tegen legionella

JUDO WADOS-HC

Doseer station voor desinfectie van drinkbaar water volgens de drink normen EN 12671

;
Gratis Advies Kontakt Binnenkort