EFFICIËNTE VERWARMING IS EEN KEUZE
VAN HET JUISTE VERWARMINGSWATER

VERWARMINGSBEVEILIGING

Water is leven. Wat voor mensen, dieren en de plantenwereld geldt, kan ook worden toegepast op warmwater-verwarmingssystemen: het juiste vulwater is de voorwaarde voor een lange levensduur.

De bijbehorende reeks regels is de VDI-richtlijn 2035: Naast het voorkomen van kalkaanslag staat de corrosie aan de kant van het water centraal. En met reden: corrosie van metalen ketel- en leidingmaterialen kan ernstige storingen en schade veroorzaken. Corrosieproducten op warmteoverdrachtsoppervlakken in de ketel verslechteren de warmteoverdracht en verhogen het energieverbruik. Bovendien kan schade aan de ketel het gevolg zijn. Er bestaat gevaar voor plaatselijke oververhitting, storingen van regel- of thermostaatkleppen, verhoogde slijtage van de circulatiepomp of storingen van warmtemeters.

TUSSEN VERWARMING EN DRINKWATERNET

ER IS MEER DAN ALLEEN EEN “EN”.

Duidelijk geregeld in de normen, maar in de praktijk nog lang niet de regel: verwarming en drinkwater moeten van elkaar gescheiden zijn. Volgens de drinkwaterverordening, DIN EN 1717 en DIN 1988-100, is een onbeveiligde aansluiting van het verwarmingscircuit op het drinkwaternet niet toegestaan.

Gewoon vullen met een slang zonder veiligheidsvoorziening behoort tot het verleden. Dit is wat de normen zeggen. En ook iedere tevreden klant die het gemak en de veiligheid van een hoogwaardige vulklep weet te waarderen.

Meer informatie over vulkleppen
Bescherming van de verwarming door systeemscheiding

HOE AAN DE NORMEN TE VOLDOEN.

EN DE HOOGSTE EISEN.

Op het gebied van verwarmingstechnologie hebben de fabrikanten de laatste jaren grote vooruitgang geboekt. Condensatieketels, pompen en warmtewisselaars werken steeds efficiënter. Maar helaas worden deze moderne prestatiewonderen ook steeds gevoeliger voor de kwaliteit van het vulwater.

Voor verwarmingsmonteurs en loodgieters betekent dit dat zij zich intensief moeten bezighouden met het vullen van verwarmingssystemen. In de eerste plaats zijn de specificaties van de fabrikanten van verwarmingssystemen doorslaggevend. Velen schrijven nu volledig gedemineraliseerd water voor – zodat de verwarmingsmonteur geen verdere procesvergelijkingen hoeft te maken. Bovendien is de behandeling van verwarmingswater geregeld in de VDI-richtlijn 2035. Volgens deze methode zijn zowel de zouthoudende als de zoutarme methode mogelijk. Beide methoden hebben hun voor- en nadelen.

Lees meer over vullen en tanken
Verwarmingsbeveiliging - verwarmingsmonteurs

SCHOONMAKEN, STABILISEREN, BESCHERMEN.

ER IS EEN DOSEEROPLOSSING VOOR BIJNA ELKE TAAK.

In sommige gevallen kan conditionering van het verwarmingswater noodzakelijk zijn. VDI-richtlijn 2035 stelt: “Bij aluminium materialen in het systeem kunnen verdere maatregelen (bijv. dosering van remmers) nodig zijn om corrosie te voorkomen, zowel bij ontharding als bij ontzouting.”

Volgens de richtlijn is corrosiebescherming door inhibitoren zelfs noodzakelijk bij een constante, onvermijdelijke zuurstoftoevoer (VDI-richtlijn 2035, punt 8.4.3).

Meer over verpakking
Verwarmingsbeveiliging QUICK-DOS - Conditionering van het verwarmingswater

WE MOETEN

VAN IETS AF TE KOMEN.

Bij nieuwe installaties kan niet volledig worden uitgesloten dat er vuildeeltjes in het verwarmingssysteem terechtkomen – bijvoorbeeld door materiaalresten uit de productie of verontreiniging tijdens de installatie.

Verschillende omstandigheden kunnen echter ook leiden tot verontreiniging tijdens de werking van een systeem.

Een van de hoofdoorzaken: zuurstof, die onbedoeld met kleine hoeveelheden lucht in het verwarmingssysteem terechtkomt.

Zuurstof is zeer reactief en vormt verbindingen met diverse materialen van leidingen en componenten. De bekendste van deze zogenaamde oxidatiereacties: roest. Een andere, een soort voorloper van corrosie, is de vorming van magnetietslib. Hoewel het onschadelijk is voor pijpleidingen, kan het toch aanzienlijke schade veroorzaken in het verwarmingssysteem.

Om een verwarmingssysteem op lange termijn veilig en efficiënt te laten werken, is het van essentieel belang dat zowel vaste deeltjes – vooral magnetiet – als lucht uit het verwarmingswater worden verwijderd.

Meer informatie over filtratie en ontgassen
Modderige radiator

NIEUWE WATERKWALITEIT.

ZONDER BIJ TE VULLEN.

Bij nieuwe installaties kan niet volledig worden uitgesloten dat vuildeeltjes in het verwarmingssysteem terechtkomen, bijvoorbeeld als gevolg van materiaalresten bij de productie of verontreiniging tijdens de installatie.

Verschillende omstandigheden kunnen echter ook tijdens de exploitatie van een installatie tot verontreiniging leiden. In sommige gevallen wordt het noodzakelijk het verwarmingswater te behandelen – bijvoorbeeld na vervanging van de ketel of als de eisen aan de waterkwaliteit veranderen. Optimaal vindt de inline behandeling plaats zonder de werking te onderbreken.

Als er storingen optreden in het verwarmingssysteem van een klant, zijn snelle oplossingen vereist. Het is goed als je het juiste gereedschap bij de hand hebt. Bijvoorbeeld een voorbereidingssysteem dat snel kan worden ingepakt en in een mum van tijd klaar is voor gebruik.

Bovendien zijn productoplossingen voor vaste installaties vereist die van bij het begin een probleemloze werking van het verwarmingssysteem garanderen. Bijvoorbeeld verwarmingsfilters met een hoog rendement.

Meer informatie over de behandeling van gerecycleerd water
Heizungsraum

Gratis Advies Kontakt Binnenkort