JUDO SOFT 12000 / 60000

Jednostka zmiękczająca

Wkłady do zmiękczania wody do napełniania lub uzupełniania obiegów grzewczych.

Zakres dostawy:

Jednostka zmiękczająca jednorazowego użytku SOFT 12000 odpowiednia dla JUDO i-fill, JUDO HEIFI SOFT złoża zmiękczającego oraz JUDO HEIFI-RESOFT

Jednorazowy wkład zmiękczający SOFT 12000
Wkład zamienny jest wzmocniony materiałem syntetycznym wypełnionym wysokiej jakości
kationową żywicą jonowymienną, wydajność 12000 l x °dH, Pojemność przy 20 °dH do < 0,5 °dH ok. 600 litrów.
Nr katalogowy 8068018

Jednostka zmiękczająca SOFT 60000 odpowiednia dla JUDO i-fill, JUDO HEIFI złoża zmiękczającego SOFT oraz JUDO HEIFI-RESOFT

Zestaw podłączeń JUDO składa się z adaptera, rur ciśnieniowych i zaworów odcinających.
Nr katalogowy 8068532

Wkład zmiękczający JUDO SOFT 60000
Wkład zamienny jest wzmocniony materiałem syntetycznym wypełnionym wysokiej jakości
kationową żywicą jonowymienną, wydajność 60,000 l x °dH, Pojemność przy 20 °dH do < 0,5 °dH ok. 3.000 litrów.
Nr katalogowy 8068530

Kationowa żywca jonowymienna w pojemniku PS z wysokim poziomem kwasu sulfonowego,
pakowana w workach po 25 litrów.
Nr katalogowy 8731020

Numer zamówienia

Model

8068018SOFT 12000
8068532Zestaw przyłączeniowy
8068530SOFT 60000
8731020Kationowa żywica jonowymienna, worek 25 l
Bezpłatna porada Kontakt Już wkrótce