JUDO i-fill, i-fill plus und i-fill GT

Inteligentny system napełniania

JUDO i-fill, i-fill plus oraz i-fill GT Inteligentny system napełniania, do wody pitnej o temperaturze do 30 °C, maks. ciśnienie robocze 6 barów.

Urządzenie do zainstalowania na stałe, do w pełni automatycznego napełniania i uzupełniania systemów ogrzewania ciepłą wodą zmiękczoną lub całkowicie zdemineralizowaną.

Zalety produktu:

 • W pełni automatyczne i inteligentne

  Napełnianie lub uzupełnianie ogrzewania za pomocą czujnika ciśnienia i zaworu silnikowego

 • Jakość wody grzewczej zgodna z normami

  z wodą zdemineralizowaną lub zmiękczoną

 • Bezpieczna strona

  Monitorowanie wydajności za pomocą pomiaru przepływu i sondy konduktometrycznej, z automatycznym przerywaniem procesu napełniania po wyczerpaniu wkładu

 • Praktyczna strona

  Zintegrowany punkt poboru wody do prasowania

 • Opcjonalne moduły łączności

  do połączenia przez sieć LAN do sterowania na całym świecie za pomocą aplikacji lub przeglądarki internetowej

Zakres dostawy:

Model i-fill

Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z płaszczem izolacyjnym z EPP, mieszcząca czujnik przewodności, zawór kulowy z napędem silnikowym, czujnik ciśnienia, zawory odpowietrzające, sterowanie mikroprocesorowe z 2-liniowym wyświetlaczem LCD, klawiatura membranowa, z bezpotencjałowym sygnałem błędu w przypadku przekroczenia pojemności, przyłącze zbiornika z gwintem zewnętrznym do podłączenia wkładów odsalających lub zmiękczających JUDO z przyłączem śrubowym oraz adapter JUDO do butli z wymiennikiem stojącym o dużej pojemności. Połączenie śrubowe (połączenie gwintowane zgodnie z DIN EN 10266-1), zasilacz wtykowy 230 V/50 Hz.

Model i-fill plus

Jak i-fill, ale dodatkowo z JUDO HEIFI-FÜL PLUS.

Model i-fill GT

Jak i-fill, ale z zestawem przyłączeniowym do bezpośredniego podłączenia odsalarek JUDO z wielodrożnym złożem mieszanym z króćcem ¾” za pomocą węży elastycznych (np. model JEP 17 – 100). Nie nadaje się do wkładów JUDO PURE i SOFT.

Uwaga:

Wkłady PURE lub SOFT do modeli i-fill oraz i-fill plus, a także odsalarkę wielodrożną z mieszanym złożem do modelu i-fill GT należy zamawiać oddzielnie!

Opcjonalnie:

Moduł łączności JUDO do podłączania urządzeń i-fill, i-fill plus oraz i-fill GT za pośrednictwem sieci LAN do sieci domowej i Internetu, dostępna jest aplikacja iOS/Android oraz przeglądarka internetowa, zapewniająca dostęp do obszernych informacji, automatycznych komunikatów i funkcji na całym świecie.

Numer zamówienia

Model

8068026i-fill
8068025i-fill plus
8068027i-fill GT

Zasoby:

Dla modelu i-fill oraz i-fill plus

Jednorazowe urządzenie odsalające PURE 7500

Jednorazowy wkład demineralizujący JUDO PURE 7500
Wkład wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wypełniony wysokiej jakości żywicą jonowymienną z mieszanym złożem do odsalania, pojemność 7 500 * l x °dH, pojemność przy 20 °dH * ok. 375 litrów.
Numer zamówienia 8068019

Jednostka odsalająca PURE 25000

Zestaw przyłączeniowy JUDO do wkładów JUDO PURE i SOFT z otworem 2½”. Składa się z: Adapter, węże ciśnieniowe i urządzenia odcinające.
Numer zamówienia 8068532

Wkład demineralizujący JUDO PURE 25000 Wkład wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wypełniony wysokiej jakości żywicą jonowymienną o mieszanym złożu do odsalania, pojemność 25 000 * l x °dH, pojemność przy 20 °dH * ok. 1250 litrów.
Numer zamówienia 8068531

Żywica wymiennikowa JUDO z mieszanym złożem Do odsalania, do natychmiastowego uzupełniania wkładu ze złożem mieszanym, pakowane w worki o pojemności 25 l.
Numer zamówienia 8545016

* Jako podstawę obliczeń przyjmuje się twardość całkowitą nieuzdatnionej wody surowej. Wskazanie pojemności do 100 µS/cm.

 

Jednorazowy zespół zmiękczający SOFT 12000

Jednorazowy wkład zmiękczający JUDO SOFT 12000 Wkład wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wypełniony wysokiej jakości żywicą kationowymienną do zmiękczania, pojemność 12 000 l x °dH, wydajność przy 20 °dH do < 0,5 °dH ok. 600 litrów.
Numer zamówienia 8068018

Jednostka zmiękczająca SOFT 60000

Zestaw przyłączeniowy JUDO do wkładów JUDO PURE i SOFT z otworem 2½”. Składa się z: Adapter, węże ciśnieniowe i urządzenia odcinające.
Numer zamówienia 8068532

Wkład zmiękczający JUDO SOFT 60000 Wkład wykonany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wypełniony wysokiej jakości żywicą kationowymienną do zmiękczania, pojemność 60 000 l x °dH, wydajność przy 20 °dH do < 0,5 °dH ok. 3000 l.
Numer zamówienia 8068530

Żywica kationowymienna JUDO Do zmiękczania, do natychmiastowego uzupełniania wkładu z żywicą kationowymienną, pakowane w worki o pojemności 25 l.
Numer zamówienia 8731020

Modell i-fill GT

Wkład wymienny UDO do odsalarki wielodrożnej z mieszanym złożem JEP 17. Odporny na ciśnienie zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony wysokowydajną żywicą jonowymienną o mieszanym złożu, a także wszystkie niezbędne połączenia, ale bez konduktometru i węży przyłączeniowych. Po wyczerpaniu pojemności wkłady są wysyłane do właściwej stacji regeneracji w celu regeneracji. Wydajność 20°dH x m³ (wydajność przy 20 µS/cm, zależna od twardości anionowej), woda czysta maks. 300 l/h (przy ciśnieniu wejściowym > 4 barów).
Numer zamówienia 8440013

Wkład wymienny JUDO do odsalarki wielodrożnej ze złożem mieszanym JEP 26 Odporny na ciśnienie zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony wysokowydajną żywicą jonowymienną o mieszanym złożu, jak również wszystkie niezbędne połączenia, ale bez konduktometru i węży przyłączeniowych. Po wyczerpaniu pojemności wkłady są wysyłane do właściwej stacji regeneracji w celu regeneracji. Wydajność 40 °dH x m³ (wydajność przy 20 µS/cm, w oparciu o twardość anionową), woda czysta maks. 1000 l/h (przy ciśnieniu wlotowym > 4 barów).
Numer zamówienia 8440014

Wkład wymienny JUDO do odsalarki wielodrożnej ze złożem mieszanym JEP 46 Odporny na ciśnienie zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony wysokowydajną żywicą jonowymienną o mieszanym złożu oraz wszystkie niezbędne połączenia, ale bez konduktometru i węży przyłączeniowych. Po wyczerpaniu pojemności wkłady są wysyłane do właściwej stacji regeneracji w celu regeneracji. Wydajność 60 °dH x m³ (wydajność przy 20 µS/cm, w oparciu o twardość anionową), woda czysta maks. 1200 l/h (przy ciśnieniu wlotowym > 4 barów).
Numer zamówienia 8440015

Wkład wymienny JUDO do odsalarki wielodrożnej ze złożem mieszanym JEP 100 Odporny na ciśnienie zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony wysokowydajną żywicą jonowymienną o mieszanym złożu oraz wszystkie niezbędne połączenia, ale bez konduktometru i węży przyłączeniowych. Po wyczerpaniu pojemności wkłady są wysyłane do właściwej stacji regeneracji w celu regeneracji. Wydajność 130 °dH x m³ (wydajność przy 20 µS/cm, w oparciu o twardość anionową), woda czysta maks. 2500 l/h (przy ciśnieniu wlotowym > 4 barów).
Numer zamówienia 8440016

Akcesoria:

JUDO Connectivity-Modul (LAN)
Numer katalogowy 8235010

Bezpłatna porada Kontakt Już wkrótce